bliv klogere på...

Murværk

Vi siger

"Har du en opgave skal vi nok løse den."

Har du en anderledes renseopgave, skal vi også nok løse den

Murværk

Inden for de sidste 20 år er dansk murværk blevet beriget og udfordret. Byggestilen er blevet ændret og der er blevet indført nye typer af mørtel og mursten, der rummer forskellige farver og indhold af mineraler.

På en køretur rundt i byen, glæder vi os over synet af de nye funkishus med flotte mørke sten og de karismatiske højhuse med blandede mursten. Arkitekten har valgt at blande sten i brune farver, solen skinner og vi nyder tanken om fremgang i Danmark.

Men når vi kigger lidt nærmere, kan vi godt undre os over, hvorfor der er felter, hvori murværket har fået et lidt anderledes udseende end resten af det nybyggede hus. Lettest er det at se på de høje og store bygninger: først ses det som mørke felter og senere viser det sig som de rimfrost-lignende udblomstringer.

Det vi ser er at der kan være foretaget en forkert efterbehandling og rengøring af murværket, og eller samt at murværket er blevet udsat for en uhensigtsmæssig mængde fugt, hvilket her typisk ses i form af brug af våde materialer eller på grund manglende afdækning under opførelsen.

Udblomstringer kommer, når murværket er eller har været vådt. Vandet opløser salte i murværket og de opløste salte, kan komme fra mørtel, stenene eller tilstødende materialer. Murværket udtørres og sagt meget enkelt opstår udblomstring, når vand, der indeholder opløste salte, bringes ud til overfladen af murværket. Vandet fordamper, men saltene forbliver på overfladen af murværket. Saltopløsningerne kan vandre på tværs gennem porerne i stenene og ud til murværkets overflade.

Misfarvning skyldes ofte forkert afrensning med saltsyre på mursten med manganoxid som farvestof. Under fremstillingen af denne type mursten opstår der manganforbindelser, som er uopløselige i vand. De kan i visse tilfælde opløses af syre. Når murværket med det opløste mangan tørre, kan opløsningen trække ud på overfladen og vise sig som brunlige misfarvninger. Mangan misfarvning kan forekomme på såvel mørtelfuge som mursten.

Når kunder henvender sig, er det oftest på baggrund af kosmetiske årsager, og at man gerne vil have fjernet de grimme udblomstringer og misfarvninger. Det vi sammen ofte kan konstatere, er at murværket har svært ved at udtørre, og at der potentielt stadig bliver tilført fugt, der øger skaderne og i sjældne tilfælde direkte ødelægger murværket. Det vigtigste er, at vi får stoppet tilførslen af fugt, samtidig med at der findes en metode til at udtørre murværket med.

Udblomstringer og misfarvninger har mange kilder, som hver kræver en identifikation, inden man går i gang med afhjælpning af problemerne.

Hvordan bliver murværket pænt igen?

Vi kommer ud til jer og kigger på murværket, da det er vigtigt at finde ud af hvilken fuge og mursten, der er blevet brugt.
Ud fra misfarvninger og udblomstringer sammenholdt med de brugte byggematerialer finder vi en rensemetode til det specifikke problem.
Der er ofte flere problemstillinger på samme bygning, hvilket kan kræve at vi benytter en eller flere forskellige metoder og processer. Et eksempel kan være at fugerne er blevet så våde og deraf ødelagte, at de helt skal udskiftes.
Når procedurerne er klarlagt, foretager vi en prøverens på et mindre område, her normalt et par kvm. Med det som baggrund kommer vi med et tilbud og sammen kan vi så lave en plan for udbedringerne.

Afrensning af nyt murværk

Vi tilbyder at afrense nyt murværk.
Som udgangspunkt er det vigtig for os at vide hvilken type sten og mørtel, der er blevet brugt til murværket. Den viden bruger vi til at vælge det korrekte rensemiddel. Der findes specielle rensemidler, som er udviklet til at fjerne specifikke misfarvninger og bruges til anvendelse på en bestemt murstenstype. Nyt murværk er lettest at afrense inden for 4 – 6 dage efter opmuring.

Ring for tilbud og samarbejde.

Fugtspærring i sokler

Mange ældre bygninger har på tidspunkter haft problemer med opstigende fugt i soklen. Det kan være grundet oversvømmelse, manglende eller helt stoppede dræn. Det kan være svært at komme af med fugten igen, men det er nødvendigt, da fugt kan medføre råd, svamp og andre skader på huset.
Med afsæt i jeres problemstilling finder vi en løsning der bremser fugtindtrængningen. Vi bruger anerkendte velafprøvede imprægneringsmetoder og midler. Dette kan ske i samarbejde med jeres murer og entreprenør.

Ring for tilbud og løsning.